​7-fasemodellen

​Vi har med vores mange års erfaringer udviklet vores egen syv fase model, som er et udviklings- og styringsredskab. Modellen hjælper med at klarlægge den enkelte borgers recovery proces og dermed tilrettelæggelsen af den rehabiliterende indsat. 

I arbejdet med rehabilitering og recovery kan man ikke arbejde lineært. Ligeledes skal modellen heller ikke ses, som et redskab til at arbejde lineært, men som et redskab til at skabe overblik og tilrettelægge indsatser, som skal styrke den enkeltes recovery proces.

Dette arbejde kræver, at man arbejder dynamisk og fleksibelt med udgangspunkt i den enkelte borgers behov for støtte og udvikling. Man må forvente at rykke tilbage og rundt i mellem faserne undervejs i udviklingsarbejdet, alt efter borgerens behov. Opstår der en oplevelse af, at udviklingen går i stå, må man overveje om der er behov for at gå tilbage i faserne. Muligvis er der brug for at styrke relationen og tilliden mellem borgeren og den fagprofessionelle.

Modellen hjælper med andre ord den fagprofessionelle med at tage ansvar for struktur og retning i borgerens recovery proces. Den styrker den fagprofessionelles faglighed og bevidsthed i arbejdet. Ikke mindst giver den et helikopterblik over borgens udvikling, således at den fagprofessionelle bedre kan definere hvordan indsatsen skal tilpasses borgerens parathed i forhold til arbejdet med recovery.

Syv fase modellen bygger desuden på organisationens værdigrundlag:

  • Respekt
  • Selvstændighed
  • Tryghed
  • Værdighed

Information​

​Fonden Bofællesskabet Egebo & Dagcentret Egebo

Vadstrupvej 25
2880 Bagsværd

Telefon: 44 98 85 10
E-mail: info@egebo.info

CVR: 26398460

Her finder du os​